Plastik? Ograniczam!

Nie powiększaj wyspy śmieci! Czyli jak ograniczyć ilość plastikowych odpadów.

Jak to się robi w Lizbonie?

Facebook